Privātuma politika

Spēkā stāšanās datums: 2024-04-22
Pēdējo reizi atjaunots: 2024-04-22

Mēs pievēršam lielu uzmanību 4iq.lv tiešsaistes veikala apmeklētāju privātumam un datu drošībai. Visas ar jūsu personas datiem veiktās darbības notiek saskaņā ar attiecināmajām ES tiesību normām.

1. Definīcijas

1.1. Administrators – vietnē 4iq.lv esošā tiešsaistes veikala darbinieks.
1.2. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz tieši vai netiešu identificētu vai identificējamu fizisku personu, atsaucoties uz tādiem datiem kā personas identifikācijas numurs vai viens vai vairāki faktori, kas ir specifiski šīs personas fiziskajai, fizioloģiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kulturālajai vai sociālajai identitātei.
1.3. Personas datu pārzinis – 4iq.lv.
1.4. Konts ir konts, ar kuru notiek pieteikšanās vietnē 4iq.lv un kas ir izveidots, pircējam veicot darbības tīmekļa vietnē 4iq.lv noteiktajā secībā, un kurā notiek pircēja personas datu un pasūtījumu vēstures saglabāšana.
1.5. Pakalpojumi ir visi pakalpojumi, kas sniegti pircējam vietnē 4iq.lv, tostarp, bet ne tikai preču pārdošana vietnē 4iq.lv.
1.6. Pircējs ir: (1) rīcībspējīga pieaugusi persona; (2) nepilngadīga persona vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kuram ir vecāku atļauja; (3) nepilngadīga persona, kurai nav nepieciešama vecāku atļauja; vai (4) juridiskās personas.
1.7. Parole ir burtu un/vai ciparu kombinācija, ko pircējs ir izveidojis un izmantojis, lai reģistrētos vietnē 4iq.lv un reģistrētu savu kontu.
1.8. Sīkfails ir mazs teksta fails, kas tiek nosūtīts uz vietnes 4iq.lv katra apmeklētāja to ierīci, kas izmantota piekļuvei vietnei 4iq.lv, un tas tiek uz laiku saglabāts šajā ierīcē.
1.9. Noteikumi ir noteikumi preču pirkšanai un pārdošanai vietnē 4iq.lv.
1.10. Tiešais mārketings ir aktivitāte, kas ir paredzēta preču un pakalpojumu piedāvāšanai personām pa pastu, tālruni vai ar jebkuriem citiem tiešas saziņas līdzekļiem un/vai šo personu viedokļa noskaidrošanai par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.
1.11. 4iq.lv ir tiešsaistes veikals, kura adrese ir 4iq.lv un kuru pārvalda UAB Ilprimo (uzņēmuma kods 302531084) –  turpmāk šajā tekstā tas ir lietots ar nozīmi – ‘UAB Ilprimo’.
1.12. 4iq.lv partneris ir persona, kas piegādā preces vai pakalpojumus veikalam 4iq.lv un ar kuru kopā var tikt veiktas reklāmas akcijas vai projekti.
1.13. 4iq.lv konti ir 4iq.lv konti dažādos sociālajos tīklos (piem., Facebook), kur 4iq.lv aktīvi sazinās ar esošajiem un/vai potenciālajiem pircējiem.

2. Privātuma politikas vispārējie noteikumi

2.1. Tiek uzskatīts, ka pircējs, kas ir piekritis šai privātuma politikai (t.i. Pircējs, kas, atzīmējot ar ķeksīti lodziņu “Es esmu izlasījis Noteikumus, Privātumu politiku, Atgriešanas politiku un Garantijas noteikumus un piekrītu tiem”, ir piekritis tam, ka 4iq.lv apstrādā viņa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un IP adresi darbības analīzei un mārketing mērķiem), ir piekritis savu personas datu (vārda un uzvārda, e-pasta adreses, tālruņa numura un IP adreses) apstrādei 4iq.lv tiešā mārketinga mērķiem.

2.2. 4iq.lv vēlas pircējiem norādīt, ka Privātuma politikas izmaiņu gadījumā tās jaunā versija būs publicēta 4iq.lv tīmekļa vietnē, lai tai varētu piekļūt ikviens pircējs, kas piesakās 4iq.lv vietnē.
2.3. Personām, kuras vēlas iegādāties preces un/vai pakalpojumus un/vai izveidot 4iq.lv kontu, ir jānorāda šādi dati: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese un/vai preču piegādes adrese. Pircējs ir atbildīgs par norādīto datu pareizību.
2.4. 4iq.lv pieprasa, lai pircējs norāda personas identifikācijas kodu tikai tad, kad pircējs pasūta 4iq.lv vai tā partneru preces, izmantojot līzingu un/vai kad iegādājas preču garantiju un/vai apdrošināšanu.
2.5. Pircējs var jebkurā laikā mainīt un/vai norādīt savus personas datus, piesakoties izveidotajā kontā 4iq.lv vietnē un sazinoties ar 4iq.lv, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected], lūdzot mainīt datus vai atsakoties no konta.
2.6. Ja pircējs nevēlas, lai pēc preču un/vai pakalpojumu iegādes no 4iq.lv viņa norādītos personas datus izmanto tiešā mārketinga nolūkos, tad pircējam ir jāpiesakās savā kontā 4iq.lv vietnē un funkcijā “Abonēt/atcelt jaunumu saņemšana” jāizvēlas opcija “Nē” un jāsaglabā sava izvēle. Tāpat, visos gadījumos pircējs var arī nosūtīt e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected] vai piezvanīt uz vispārīgo 4iq.lv klientu konsultāciju tālruņa numuru +371 273 33371 un norādīt, ka nevēlas saņemt e-pastu un/vai īsziņas. E-pasta un/vai īsziņu nosūtīšana tiek pārtraukta tikai uz pircēja skaidri norādītajām e-pasta adresēm un/vai tālruņa
numuriem. Pircējs var atteikt periodiskā biļetena abonēšanu, noklikšķinot uz saites “atteikt abonēšanu” vai “atteikties”, kas atrodas katra informatīvā biļetena apakšā.
4iq.lv apstiprina, ka pircēja nodrošinātie personas dati tiks apstrādāti tikai ar nolūku atbilstoši nodrošināt pircējiem pakalpojumus (tostarp arī tiesības piedalīties reklāmas akcijās un projektos) 4iq.lv e-veikalā. 4iq.lv arī apstiprina, ka pircēja norādītie personas dati tiks apstrādāti 4iq.lv darbības analīzei un tiešajam mārketingam, ja vien pircējs nebūs atsaucis šādu piekrišanu.
4iq.Tas apņemas neatklāt pircēja personas datus trešajām pusēm, ja vien nav saņemta šāda pircēja atļauja, izpildot pasūtījumus ar 4iq.lv partneru starpniecību un atbilstoši ES tiesību aktos noteiktajai procedūrai.
2.9. Pircējam būs tiesības: (1) rakstiski iesniegt pieprasījumu 4iq.lv, lūdzot iespēju iepazīties ar saviem personas datiem, kurus ir saglabājis 4iq.lv, un saņemt informāciju par šo personas datu ieguves avotiem, apstrādes nolūku un šo datu iepriekšējiem vai pašreizējiem saņēmējiem; (2) rakstiski iesniegt pieprasījumu 4iq.lv, nosūtot e-pastu uz adresi [email protected], vai piezvanīt uz tālruņa numuru +371 273 33371, lūdzot izdzēst kontu vai apturēt visas ar personas datu apstrādi saistītās darbības, kad tas ir darīts, pārkāpjot tiesību aktu noteikumus, ja vien šāda personas datu apstrāde nav norādīta Privātuma politikā; (3) nepiekrist Privātuma politikai un pircēja personas datu izmantošanai atbilstoši Privātuma politikā norādītajai procedūrai; šādā gadījumā pircējs nevarēs iegādāties preces un/vai pakalpojumus 4iq.lv tiešsaistes veikalā; (4) izpildīt citas Privātuma politikā norādītās darbības un tiesību aktus.
Attiecīgajos 2.10. punktā norādītajos gadījumos 4iq.lv sniegs pircējam atbildi un 30 (trīsdesmit) dienu laikā veiks vai atteiksies veikt iesniegtajā pieprasījumā norādītās darbības.
2.11. Preču saņemšanas laikā ir jāuzrāda pircēja personu apliecinošs dokuments, un tajā norādītie dati tiek izmantoti tikai personas identificēšanai.
2.12. Piekrītot šai Privātuma politikai, pircējs piekrīt savu personas datu izmantošanai šī līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai viņš ir pasūtījis preces un/vai pakalpojumus no 4iq.lv kā no pārdevēja vai no tā partneriem, kā arī piekrīt savu personas datu pārsūtīšanai partneriem.
2.13. Pircēja personas dati ir nodrošināti Eiropas Savienības dalībvalstīm vai citām ārvalstīm ar tādiem pašiem noteikumiem un tādā pašā veidā, kā juridiskajām vai fiziskajām personām Latvijas Republikā un tikai šajā Privātuma politikā norādītajos nolūkos.
4iq.lv aizsarga personas datus, ja persona izmanto 4iq.lv pakalpojumus, un vienīgie izņēmumi ir norādīti šajā Privātuma politikā.
2.15. Pēc konta slēgšanas pircēja personas datus var saglabāt personas datu pārvaldnieka serverī uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja vien: (1) tie nav izmantoti nelikumīgas rīcības veikšanai; (2) tie nav izmantoto identitātes zādzībai vai citam iespējamam pārkāpumam, ar kuru saistībā tiesībaizsardzības iestādes veic izmeklēšanu; (3) 4iq.lv nav saņēmis sūdzības par attiecīgo pircēju vai ievērojis, ka šis pircējs ir pārkāpis 4iq.lv pirkumu veikšanas un tirdzniecības noteikumu pārkāpumus; vai (4) tas nav nepieciešams citiem likumīgiem mērķiem saistībā ar personas datu aizsardzību. Šie dati tiks iznīcināti pēc tiesībaizsardzības iestādes vai citu pilnvarotu iestāžu likumīgi dotu norādījumu saņemšanas.
4iq.lv iekšējie tehnoloģiskie risinājumi nodrošina pircēja sniegto datu 4iq.lv aizsardzību no jebkādām nelikumīgām darbībām, pazaudēšanas, nesankcionētas izmantošanas un mainīšanas, t. i., personas datu aizsardzības līmenis atbilst ES tiesību aktu prasībām.
2.17.  Pircējs apņemas droši saglabāt 4iq.lv konta pieteikšanās datus un paroli, kā arī citus datus, un tas ir viņa pienākums. Vietnes apmeklētājs apņemas neizpaust nekādus savu vai trešo pušu personas datus neviena citai trešajai pusei, ja šādi trešo pušu dati viņam kļūst pieejami, un nekavējoties informē 4iq.lv par jebkuriem šādiem pārkāpumiem, un tas ir viņa pienākums.
2.18. Gadījumā, ja konstatēta varbūtēja vietnes 4iq.lv nepareiza darbība, administrators var izmantot pircēju IP adreses.
2.19. Ja 4iq.lv ir šaubas par pircēja norādīto personas datu pareizību, tad var pārtraukt attiecīgā pircēja personas datu apstrādi, tos pārbaudīt un izlabot. Šādus personas datus lieto tikai to pareizības pārbaudei.
2.20. Lai nodrošinātu pircējam visu 4iq.lv e-veikala pakalpojumu klāstu, pircēja ierīcē ir jāsaglabā sīkfaili savienojuma izveidei ar 4iq.lv vietni.
2.22. Piekrītot Privātuma politikai, pircējs piekrīt šajā tajā norādīto sīkfailu saglabāšanai savā ierīcē. Pircējs var jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, mainot iestatījumus savā interneta pārlūkā, bet šajā gadījumā var nedarboties noteiktas 4iq.lv tiešsaistes veikala funkcijas.
2.23. 4iq.lv lietotie sīkfaili ir paredzēti informācijas pārraidīšanai elektronisko sakaru tīklā. Jūs varat izdzēst vai bloķēt visus šos sīkfailus vai daļu no tiem sava pārlūka iestatījumos, tomēr šajā gadījumā dažas vietnes 4iq.lv funkcijas var nedarboties. Vēl viens sīkfailu tips tiek izmantots informācijas apkopšanai ar nolūku aprēķināt trafiku (apkopot statistikas informāciju), lai varētu nodrošināt pircēju interesēm atbilstošu saturu un saglabāt pārlūkošanas vēsturi.

3. Nobeiguma noteikumi

3.1. Šī Privātuma politika ir spēkā no 2017. gada 1. marta. Par jebkurām šīs Privātuma politikas izmaiņām tiks paziņots, un tās būs publiski pieejamas 4iq.lv vietnē.

 

Sīkdatņu preferenču pārvaldība

Sīkdatņu iestatījumi

Jūs varat jebkurā laikā mainīt vai atsaukt savu sīkdatņu iestatījumus, noklikšķinot uz iepriekš minētās pogas. Tas ļaus jums atkārtoti apmeklēt sīkdatņu sadaļu un mainīt savas izvēles vai nekavējoties atsaukt savu piekrišanu. Turklāt dažādās pārlūkprogrammās ir pieejamas dažādas metodes, kā bloķēt un dzēst tīmekļa vietņu izmantotās sīkdatnes. Jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai bloķētu/izdzēstu sīkdatnes. Zemāk norādītas saites uz atbalsta dokumentiem par sīkdatņu pārvaldību un dzēšanu galvenajās pārlūkprogrammās.

Ja izmantojat citu pārlūkprogrammu, lūdzu, skatiet oficiālos pārlūkprogrammas atbalsta dokumentus.

 

Uzziniet pirmie par īpašajiem piedāvājumiem!

Abonējiet jaunumus

Uzziniet pirmie
par īpašajiem piedāvājumiem!
Abonējiet jaunumus
Iepirkumu grozs
Reģistrēties

Neesi reģistrējies?

Saņem 5EUR atlaidi!
Nepalaidiet garām iespēju!
Piesakieties mūsu jaunumu saņemšanai un iegūstiet 5€ atlaidi.